İngiliz ve Amerika İngilizceleri Arasındaki Farklar

İngilizce öğrenmeye başladığınızda size öğretilen İngilizce büyük bir ihtimalle İngiliz İngilizcesi (British English) olacaktır. Fakat göz önünde bulundurulması gereken nokta İngiliz ve Amerikan İngilizcesi (American English) arasında küçük nüanslar olduğudur. Aslında bu ufak farklılıklara belki de sözlükleri karıştırırken pek çoğumuzun sıkça rastlarız. Örneğin kelimelerin yanında BrE veya AmE (BrE-British English, AmE-American English) kısaltmaları bulunur ve BrE veya AmE karşılıkları da yazılır.

Aşağıda İngiliz ve Amerikan İngilizcesinde ufak farklılıklar gösteren kelimelerden bazılarını bulabilirsiniz.

İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi
Underground Subway
Tube station Subway station
White coffee coffee with cream
Town centre downtown
Tower block Skyscraper
Torch Flashlight
Take away Carry out
Surgery Doctor's office
Subject Citizen
Tin Can
Ring up Call
Return ticket Round trip ticket
Pavement Sidewalk
Postcode Zip code
Queue Line
Pack of cards Deck of cards
Trousers Pants
Power cut Power failure
Hair wash Shampoo
Hard lines Bad luck
Full age Legal age
Airhostess Flight attendant
Bill Check
Chemist shop Drug store
Rubbish Garbage
Cinema Movies
Tissue Kleenex
Shopping centre Shopping mall
Car Automobile
Silencer Muffler
Coppers (coins) Cents
Chips Fries
Pounds (quid) Dollars (bucks)
Policeman Law Enforcement Officer
Copper (Policeman) Cop
Casualty Emergency Ward
Trolley Shopping cart
Full stop Period
Emergency services 999 Emergency services 911